Installeer Python 3.7 op Centos 8

Prerequisites:

dnf install gcc make openssl-devel libffi-devel bzip2-devel

Download het archief:

cd /opt
wget https://www.python.org/ftp/python/3.7.9/Python-3.7.9.tgz

Pak het archief uit:

tar xzf Python-3.7.9.tgz

Compileer en installeer:

cd Python-3.7.9
sudo ./configure --enable-optimizations --prefix=/usr
sudo make
sudo install

En vergeet niet om Python uit te sluiten van yum installs:

  • zet in /etc/yum.conf: exclude=python*

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *